تبلیغات
یه تعریف جامع از ایرانی ها به من بده !!!؟
 
 
 
آیا جلوییم؟ چگونه جلو هستیم؟ آیا عقبیم؟ چرا عقبیم؟ چیکار می تونیم بکنیم ؟؟؟

گفتگو با خدا

نویسنده : خانم یوسفی | تاریخ : 05:50 ب.ظ - دوشنبه 7 بهمن 1392

THE INTERVIEW WITH GOD
گفتگو با خدا

I dreamed I had an interview with God(در روئیاهایم دیدم که با خدا گفتگو میکنم)
So you would like to interview me?” God asked”(خدا پرسید پس تو میخواهی با من گفتگو کنی؟)
If you have the time” I said”(من در پاسخش گفتم اگر وقت دارید)
“ God smiled. “My time is eternity(خدا خندید و گفت:وقت من بینهایت است)
“? What questions do you have in mind for me”(در ذهنت چیست که میخواهی از من بپرسی؟)
“ What surprises you most about humankind?”(پرسیدم:چه چیز بشر شما را سخت متعجب میسازد؟)
…God answered(خدا پاسخ داد کودکیشان)
,That they get bored with childhood”(اینکه آنها از کودکیشان خسته میشوند)
they rush to grow up, and then(عجله دارند که بزرگ شوند و بعد)
“ long to be children again(پس از مدت ها آرزو میکنند که کودک باشند)
     ....... ادامه مطلب ............


…That they lose their health to make money”(اینکه آنها سلامتی خودشان را از دست میدهند که پول به دست آورند)
“ and then lose their money to restore their health(و سپس پولشان را از دست میدهند تا سلامتی خودشان را بازگردانند)
That by thinking anxiously about the future”(اینکه با اضطراب به آینده مینگرند
they forget the present(و حال را فراموش کرده اند)
such that they live in neither(و بنابراین نه در حال زندگی میکنند و نه در آینده)
“ the present nor the future
That they live as if they will never die”(اینکه آنه به گونه ای زندگی میکنند که گوئی هرگز نمی میرند)
“ and die as though they had never lived(و به گونه ای می میرند که گوئی هرگز زندگی نکرده اند)
God’s hand took mine(دست های خدا دستانم را گرفت)
and we were silent for a while(و برای مدتی سکوت کردیم)
…And then I asked(و سپس من پرسیدم)
As a parent, what are some of life’s lessons”(به عنوان پدر میخواهی فرزندانت کدام درس های زندگی را بیاموزند؟)
“ ?you want your children to learn
To learn they cannot make anyone”(او پاسخ داد:بیاموزند آنها نمیتوانند کسی را وادار کنند)
love them. All they can do(عاشققشان باشد.همه کاری که میتوانند بکنند این است که)
“ is let themselves be loved(به خودشان اجازه دهند خودشان دوست داشته باشند)
To learn that it is not good”(بیاموزند که درست نیست)
“ to compare themselves to others(خودشان را با دیگران مقایسه کنند)
To learn to forgive”(بیاموزند که ببخشند)
“ by practicing forgiveness(با تمرین بخشیدن)
To learn that it only takes a few seconds”(بیاموزند که چند ثانیه طول میکشد)
to open profound wounds in those they love(زخم های عمیقی در دل آنان که دوستشان داریم ایجاد کنیم)
“ and it can take many years to heal them(اما سال ها طول میکشد تا آن زخم ها را التیام بخشیم)
To learn that a rich person”(بیاموزند که ثروتمند کسی نیست که بیشترین ها را دارد بلکه کسی است که به کمترین ها نیاز دارد)
is not one who has the most
“ but is one who needs the least
To learn that there are people”(بیاموزند که آدم هایی هستند که آنها را شدیدا و به طرز ساده ای دوست دارند فقط نمیدانند که چگونه احساساتشان را نشان دهند)
who love them dearly
but simply have not yet learned
“ how to express or show their feelings
To learn that two people can”(بیاموزند که دو نفر میتوانند با هم به یک نقطه نگاه کنند و آن را متفاوت ببینند)
look at the same thing
and see it differently
To learn that it is not enough that they”(بیاموزند که کافی نیست فقط آنها دیگران را ببخشند،بلکه آنها باید خود را نیز ببخشند)
“ forgive one another , but they must also forgive themselves
Thank you for your time, ” I said humbly”(من با خضوع گفتم از شما به خاطر این گفت و گو متشکرم)
Is there anything else”(آیا چیز دیگری هست که میخواهید فرزندانتان بیاموزند؟)
“ ?you would like your children to know

God smiled and said(خداوند لبخند زد و گفت)
“ Just know that I am here… always”(فقط اینکه بدانند من اینجا هستم ،همیشه)
منبع: فکر نو

 

آخرین مطالب

» برنامه نویسی به شیوه ی خاص ( سه شنبه 5 خرداد 1394 )
» وقت وداع بهآر ( یکشنبه 20 اردیبهشت 1394 )
» داستانی جالب از خودم و عبارتی که یاد گرفتم ( یکشنبه 20 اردیبهشت 1394 )
» داستان سفر میان ترم ( شنبه 19 اردیبهشت 1394 )
» مدینه فاضله فارابی ( دوشنبه 7 اردیبهشت 1394 )
» عید اومد....بهار اومد:) ( یکشنبه 6 اردیبهشت 1394 )
» ای مردم ایران همگی تند زبانید، خوش نطق و بیانید ( چهارشنبه 26 فروردین 1394 )
» سال خوبی داشته باشید ( جمعه 14 فروردین 1394 )
» مورچه عاشق! ( چهارشنبه 6 اسفند 1393 )
» کوزه گران زندگی ( جمعه 14 آذر 1393 )
» ی پرس مطالعه ( شنبه 1 آذر 1393 )
» ی پرس غذای خومشزه........ :) ( شنبه 1 آذر 1393 )
» شهر سوخته - شهری در آتش و عبرت ( چهارشنبه 11 تیر 1393 )
» هدیه های آسمانی 2 ( شنبه 3 اسفند 1392 )
» دختر..... ( سه شنبه 29 بهمن 1392 )